image

ข้อกำหนดและข้อปฎิบัติ

ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการซื้อขาย

ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเท่านั้น ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการโกงทั้งสิ้น

การโกง มีการป้องกันการโกงในระดับนึง โดยจะแสดงว่าผู้ขายคนไหนที่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์แล้ว เพื่อให้สามารถตรวจสอบเบอร์นั้นๆได้

การลงขายสินค้า ผู้ที่ลงประกาศขาย ต้องใช้ภาพสินค้าจริงในการลงประกาศ ไม่ใช้ภาพที่เป็นของบุคคลอื่นหรือตัวบุคคล และภาพลิขสิทธิ์

ของแถม หาก ผู้ที่ลงประกาศขาย ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจน ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การแบน หาก ลงประกาศหรือรีวิวที่ผิดกฎหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม ทางเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือน และทำการแบนแอคเคาท์นั้นในทันที