หัวฉีดน้ำดักฝุ่น 086-3148623... ( ref: 313030100 )

หัวฉีดน้ำดักฝุ่น 086-3148623...

ขาย
ธุรกิจ

1,000,000,000,000,000,000,000

04-07-2018 เวลา 10:35
04-07-2018 เวลา 10:35


หัวฉีดน้ำดักฝุ่น

Spiral Nozzle

หัวสเปรย์ดักฝุ่น

Spiral spray nozzle

SpiralJet Spray Nozzle หัวสเปรย์น้ำที่ให้ปริมารณน้ำค่อนข้างมากเหมาะสำหรับใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม Spiral WhirlJet nozzle สเปรย์น้ำมีมุมตั้งแต่ 60 ถึง 170 องศาให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการอัตตราการไหลสามารถเลือกได้ระหว่าง 5.5 ลิตรต่อนาที ถึง 4140 ลิตรต่อนาทีที่ 3 บาร์
หัวสเปรย์น้ำถูกออกแบบมาให้น้ำไหลผ่านจากท่อสู่หัวสเปรย์น้ำโดยไม่มีชิ้นส่วนใดๆในตัวหัวสเปรย์คอยขัดขวางการไหลของน้ำ ทำให้การสเปรย์น้ำเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ หัวสเปรย์น้ำรุ่นนี้สามารถเลือกให้เหมาะกับขนาดของท่อได้ด้วย
ขนาดของเกลียวของหัววเปรย์ตั้งแต่ขนาด ¼ ถึง 4 นิ้ว และยังสามารถเลือกวัสดุได้อีก มีทั้งหัวสเปรย์น้ำที่ผลิตจากวัสดุทองเหลือ หัวสเปรย์น้ำที่ผลิตจากวัสดุPVC หัวสเปรย์น้ำที่ผลิตจากวัสดุสแตนเลส เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของหัวสเปรย์น้ำ หัวสเปรย์น้ำรุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มักใช้ใน Wet scrubber เพื่อการดักฝุ่น ควัน ดักไอกรด สเปรย์น้ำเพื่อดับเพลิง
หัวฉีดน้ำอุตสาหกรรม , หัวฉีดน้ำแรงดันอุตสาหกรรม
Spiral nozzle
หัวฉีดน้ำเดือยหมู หัวสเปรย์น้ำเกลียวพิเศษเพื่องานดักฝุ่นสอบถาม 0863148623 เก๋ Worldspray

The SPJT WhirlJet nozzle
หัวฉีดน้ำดักฝุ่นแสตนเลต หัวฉีดน้ำดักฝุ่นทองเหลือง หัวฉีดน้ำดักฝุ่นทองเหลืองพลาสติก
หัวฉีดน้ำดักฝุ่นเทปลอน
หัวฉีดน้ำดักฝุ่นPP

ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก หรือ Wet Scrubber เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ซึ่งก็คือน้ำ (หรือสารละลายเคมี) เริ่มจากอากาศเสียจะถูกดูดเข้าสครับเบอร์ แล้วผ่านชั้นตัวกลางแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media) ซึ่งแพ็คกิ้งมีเดียนี้ จะทำหน้าที่เพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างอากาศเสียกับน้ำ ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ ซึ่งมวลสารต่างๆ นี้ จะถูกดักจับด้วยน้ำ ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศที่ผ่านการบำบัดภายในอุปกรณ์สครับเบอร์ไปแล้ว จะถูกพัดลมไฟเบอร์กลาส (FRP Blower) ดูดเพื่อปล่อยอากาศที่ดีออกทางปล่องอากาศ (FRP Stack) ต่อไป
Wet Scrubber หรือเรียกกันว่า ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่า เราใช้น้ำหรือของเหลวสเปรย์ลงมาจากด้านบนสวนทางกลับทิศทางการไหลของอากาศจากด้านล่างขึ้นด้านบน ในอดีตนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งดักจับฝุ่น กลิ่น และควัน เพราะมีราคาถูก บำรุงรักษาง่าย แต่ข้อเสีย คือ การจัดการน้ำเสียและตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำสัมผัสกับฝุ่นก็จะกลายเป็นตะกอนเหลว ส่วนแก๊สที่ละลายน้ำได้ก็จะกลายเป็นกรดหรือด่าง น้ำที่ใช้หมุนเวียนในระบบเมื่อถึงจุดอิ่มตัวก็ต้องถ่ายทิ้งแล้วเติมน้ำใหม่เข้าสู่ระบบ ถ้ามีบ่อบำบัดน้ำเสียเองก็ถ่ายทิ้งลงบ่อบำบัดเพื่อปรับสภาพน้ำให้มีค่าตามกฎหมายกำหนด
จึงจะสามารถปล่อยทิ้งลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้ หรือ จะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้รดน้ำต้นไม้ หรือ ทำความสะอาดโรงงานก็ได้ ส่วนตะกอนเหลวต้องนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ ตากแห้ง หรือผ่านเครื่องอัดตะกอน (filter press) หรือ ว่าจ้างบริษัทที่รับกำจัดของเสียอุตสาหกรรม


หัวฉีดน้ำเดือยหมู หัวสเปรย์น้ำเกลียวพิเศษเพื่องานดักฝุ่นสอบถาม 0863148623 เก๋
Worldspray บริษัท เวิลด์สเปรย์ เทคโนโลยีแอนดีไซด์ จำกัด
นำเข้าและจัดจำหน่าย
086-3148623 เก๋ 089-9214699
WORLD SPRAY TECHNOLOGY AND DESIGN CO.,LTD
F 02-3494428
E MAIL : kae_naka@windowslive.com
worldspray@gmail.com


SPJT WhirlJet nozzles สเปร์ยเป็น solid cone spray pattern
ที่มีมุมสเปร์ย 60° ถึง 170° อัตราการไหล 5.5 ลิตร/ นาที ถึง
4140 ลิตร/นาที ที่ 3บาร์ หัวสเปร์ยออกแบบมาให้น้ำไหลผ่าน
จากท่อสู่หัวสเปร์ยโดยไม่มีชิ้นส่วนใดๆในตัวหัวสเปร์ยคอยขัด
ขวางการไหลของน้ำ ทำให้การสเปร์ยเป็นไปได้อย่างเต็มประสิท
ธิภาพ
หัวสเปร์ยรุ่นนี้สามารถเลือกให้เหมาะกับขนาดของท่อได้ด้วย
ขนาดของเกลียวของหัวสเปร์ยตั้งแต่ 1/4" ถึง 4" และยังสามารถ
เลือกวัสดุได้อีก ได้แก่ ทองเหลือง ,SUS304,SUS316,PP,TEFLON
เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานให้ถูกต้องกับสะภาพของการใช้งาน

SPRAY PATTERN

คอนเม้นต์ รีวิว


ต้องล็อคอินก่อนถึงจะสามารถรีวิวในส่วนนี้ได้

ร้าน : ชาลินี ฉายรังษี

สร้างเมื่อ : 203 วันก่อน

จังหวัด: สมุทรปราการ

ประกาศอื่นของร้านนี้
หัวสเปรย์น้ำแบบวงกลมองศาแคบ 086-3148623 เก๋ Narrow angle nozzle : Full cone
...

100,000,000,000,000,004,764,729,344