... ( ref: 313032102 )

...

ขาย
ธุรกิจ

100,000,000,000,000,004,764,729,344

04-07-2018 เวลา 10:41
04-07-2018 เวลา 10:41


Narrow angle nozzle : Full cone
หัวฉีดน้ำวงกลมองศาแคบ
หัวสเปรย์แบบวงกลมองศาแคบ


BB series narrow angle nozzles
หัวสเปรย์น้ำแบบวงกลมองศาแคบให้รูปแบบการสเปรย์น้ำแบบวงกลมเต็มวง องศาการกระจายของน้ำอยู่ระหว่าง 15 ถึง 30 องศา การสเปรย์น้ำให้เม็ดน้ำขนาดกลางถึงใหญ่ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงปะทะ ด้านในมีใบพัด (vanes) เพื่อควบคุมรูปแบบการสเปรย์ให้ออกมาในองศาที่แคบ มีขนาดหัวสเปรย์น้ำให้เลือกทั้ง 1/8 และ ¼ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแรงในการทำความสะอาดพื้นที่จำกัด
Application
Cleaning and washing that requires deep penetration or spray in turbulence
Desuperheating of stream
Cleaning and cooling the inside of ducts and pipes
หัวฉีดน้ำอุตสาหกรรม , หัวฉีดน้ำแรงดันอุตสาหกรรม

UniJet Spray Nozzle 086-3148623 เก๋
UniJet flat spray blow off assembly
UniJet blow off nozzle assemblies offer all useful advantage of the UniJet system
UniJet blow off nozzle สามารถประยุคใช้กับงานฉีดสเปรย์น้ำได้หลายประเภท
Body ของ Spray nozzle รุ่นนี้มีความพิเศษสามารถใช้งานได้ทั้ง Air และ steam
¼ TT-SS +L-SS
การเลือกหัวสเปรย์น้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญทั้งในด้านความประหยัดน้ำน้ำและประสิทธิภาพในการสเปรย์น้ำ
จำหน่ายและนำเข้า สนใจติดต่อ
086-3148623 เก๋ 089-9214699 (ชาลินี)
WORLD SPRAY TECHNOLOGY AND DESIGN CO.,LTD
T 02-3494426-7
F 02-3494428
E MAIL : kae_naka@windowslive.com
worldspray@gmail.com
http://www.worldspray.co.th

คอนเม้นต์ รีวิว


ต้องล็อคอินก่อนถึงจะสามารถรีวิวในส่วนนี้ได้

ร้าน : ชาลินี ฉายรังษี

สร้างเมื่อ : 203 วันก่อน

จังหวัด: สมุทรปราการ

ประกาศอื่นของร้านนี้