บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช... ( ref: 313434144 )

บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช...

ขาย
ธุรกิจ

1

21-08-2018 เวลา 15:17
21-08-2018 เวลา 15:17


บริษัท เอ็ม แลนดาร์ช ได้เป็นตัวแทน ของบริษัท North American Surveillance System, Inc. (NASS) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์บนอากาศยาน โดยทาง NASS ได้ทำการติดตั้งกล้องติดอากาศยานของ FLIR ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านกล้องระบบ IR ระดับโลก พร้อมด้วยระบบภาครับภาคพื้นในภาคใต้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ทำการติดตั้งดังกล่าวได้ปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอมา
http://www.m-landarch.com/

คอนเม้นต์ รีวิว


ต้องล็อคอินก่อนถึงจะสามารถรีวิวในส่วนนี้ได้