บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช... ( ref: 313436146 )

บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช...

ขาย
การศึกษา

1

21-08-2018 เวลา 15:23
21-08-2018 เวลา 15:23


บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัดในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท SkyVenture ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 9 ท่าน เดินทางไปยังเมือง ชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6-22 กรกฎาคม 2561 เพื่อเรียนและฝึกฝนการลอยตัวในอากาศ รวมทั้งการใช้งานและการปรนนิบัติบำรุงขั้นพื้นฐานของอาคารอุโมงค์ลมทางดิ่ง ifly SkyVenture โดยในส่วนของอาคารอุโมงค์ลมทางดิ่งของประเทศไทยนั้นกำลังจะทำการเปิดตัวในเร็ววันนี้ โดยมี บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด เป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกของโครงการนี้ก่อนทำการส่งมอบในลำดับถัดไป
http://www.m-landarch.com/

คอนเม้นต์ รีวิว


ต้องล็อคอินก่อนถึงจะสามารถรีวิวในส่วนนี้ได้