บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช... ( ref: 313437147 )

บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช...

ขาย
ธุรกิจ

1

21-08-2018 เวลา 15:26
21-08-2018 เวลา 15:26


บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ได้เข้าร่วมจัดโชวร์ผลงานของ บริษัทฯในงานสัมมนาผู้บังคับหน่วยทหารราบ ซึ่งมีผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบเป็นประธาน เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่าน โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://www.m-landarch.com/

คอนเม้นต์ รีวิว


ต้องล็อคอินก่อนถึงจะสามารถรีวิวในส่วนนี้ได้