บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช... ( ref: 313438148 )

บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช...

ขาย
ธุรกิจ

1

21-08-2018 เวลา 15:28
21-08-2018 เวลา 15:28


บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด เป็นตัวแทนในประเทศไทยของ บริษัท Enstrom Helicopter ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อปี 2011 ทางกองทัพได้มีการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบฝึกของบริษัท ENSTROM รุ่น 480B จำนวน 16 เครื่อง จากทางบริษัทฯ เพื่อใช้งานสำหรับการฝึกบินขั้นต้น ณ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี

คอนเม้นต์ รีวิว


ต้องล็อคอินก่อนถึงจะสามารถรีวิวในส่วนนี้ได้