Testex Tape ( ref: 323138218 )

Testex Tape

ขาย
อื่นๆ

2,050

26-09-2018 เวลา 14:56
26-09-2018 เวลา 14:56
Tags
,


Testex Pres-O-Film Replica tape consists of a layer of compressible foamaffixed to an incompressible polyester substrate.
Replica Tape Coarse & X-Coarse (50 Strips per Roll)
Price : 2,050 THB

คอนเม้นต์ รีวิว


ต้องล็อคอินก่อนถึงจะสามารถรีวิวในส่วนนี้ได้

ร้าน : Realistic

สร้างเมื่อ : 144 วันก่อน

จังหวัด: ชลบุรี

ประกาศอื่นของร้านนี้