Prosoft ibiz ( ref: 333939 )

Prosoft ibiz

ขาย
คอมพิวเตอร์

5,000

05-06-2018 เวลา 14:05
05-06-2018 เวลา 14:05
Tags
,


Prosoftibiz เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานง่ายเหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่มเริ่มต้นใหม่ SME และธุรกิจบริการต่างๆ ทำให้การทำงานของท่านสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การใช้งานโปรแกรมสมารถทำงานได้ทุกที่ สามารถใช้งานผ่านเว็บเบาเซอร์ ที่มี Internet สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

คอนเม้นต์ รีวิว


ต้องล็อคอินก่อนถึงจะสามารถรีวิวในส่วนนี้ได้

ร้าน : Prosoftibiz

สร้างเมื่อ : 257 วันก่อน

จังหวัด: เชียงใหม่

ประกาศอื่นของร้านนี้